Fertility GroupUsługi

Badania hormonalne

Hormony to posłańcy organizmu. Sterują wszelkimi procesami życia i stanowią ogniwo łączące duszę – układ nerwowy – z procesami fizycznymi. Stąd analiza procesów hormonalnych ukazuje dynamikę organów aktywnych hormonalnie i ich wzajemne oddziaływanie na siebie. Dotyczy to przede wszystkim organów płciowych i rozrodczych. W terapii badania hormonalne służą sterowaniu i kontroli leczenia medycznego, które stosuje się samemu, bez ryzyka dla życia. Nasza klinika posiada nowoczesną technologię laboratoryjną potrzebną do badań hormonalnych, co umożliwia stałą kontrolę zabiegów terapeutycznych.

 

Specjalistyczna diagnostyka ultrasonograficzna (USG)

Nowoczesna technologia ultrasonograficzna stanowi uzupełnienie badania hormonów i pozwala lekarzowi na obserwację procesu wzrostu w organach aktywnych hormonalnie, szczególnie w gruczołach płciowych, przy użyciu fal ultradźwiękowych bez ryzyka napromieniowania promieniami rentgenowskimi. To badanie polega na bezpośrednim obserwowaniu drożności jajników i macicy jak również procesu owulacji i rozwoju błony śluzowej. Na tej podstawie rozpoznaje się i leczy cykl.

Dzięki USG możliwe jest bezpieczne obserwowanie zdrowego rozwoju płodu w okresie ciąży, nawet w jej początkowym okresie. W naszej klinice możliwe jest szybkie reagowanie w razie błędnego rozwoju, a w następnej kolejności uniknięcie ryzyka zagrożenia ciąży, bądź też jej komplikacji. Badania USG to ważny instrument w diagnostyce przedporodowej. Ponadto w niektórych przypadkach uzupełnione o konieczne badania genetyczne pozwalają wykluczyć ryzyko zagrożenia życia matki i dziecka.

 

Laboratoryjna diagnostyka andrologiczna i terapia

Ta młoda nauka o procesach rozrodczych mężczyzny i funkcjonowaniu gospodarki hormonalnej należy do merytorycznego przedmiotu naszej praktyki lekarskiej z zakresu medycyny rozrodu. Przy jej pomocy możliwe jest kompleksowe badanie przyszłych rodziców wraz z ich problemami natury seksualnej i rozrodczej. Przedmiotem diagnostyki andrologicznej, podobnie jak w ginekologii, jest analiza hormonalna, a w razie potrzeby terapia zaburzeń w funkcjonowaniu gruczołów rozrodczych. Do niej należą przede wszystkim badanie spermy wraz z testem jej biologicznego funkcjonowania.

Pod uwagę brane są zarówno choroby wrodzone jak i nabyte u mężczyzn, ponadto zakłócenia wynikające z życia w stresie, czy niekorzystne wpływy środowiska. Diagnostyka andrologiczna i terapia uzupełnia leczenie ginekologiczne i prowadzi do zmniejszenia ryzyka popełnienia błędów. Dzięki temu szanse na wyleczenie wzrastają kilkakrotnie.

 

Ambulatoryjna diagnostyka endoskopowa

Ponieważ większość zabiegów, w ramach medycyny rozrodu, nie wymaga interwencji chirurgicznej, stąd można je przeprowadzać ambulatoryjnie.

Diagnostyka endoskopowa służy ustaleniu dalszego przebiegu bezpiecznego leczenia i umożliwia powrót do domu już po kilku godzinach. Nawet w przypadku wziernikowania jamy brzusznej można uniknąć pobytu w szpitalu co pozwala ją włączyć w indywidualny tok leczenia. Stały kontakt z lekarzem podczas zabiegu stwarza możliwość natychmiastowej konsultacji dalszego przebiegu badań. Opieka lekarska w trakcie zabiegu dba o dobre samopoczucie pacjentów i pozytywne nastawienie do dalszej części terapii.

 

Młoda kobieta

Przyczyną niepłodności są z reguły zakłócenia gospodarki hormonalnej. Jej powstanie ma związek z wczesnym okresem dziecięcym i dojrzewaniem. Wiele cech narządów rozrodczych zostaje określona jeszcze przed narodzeniem. Tak powstałe cechy gruczołów rozrodczych wymagają naukowej, starannej i cierpliwej opieki. Terapeuta hormonalny już w wieku dojrzewania powinien wspierać poradami, a w razie potrzeby interweniować lekami, tak aby wyeliminować ewentualne problemy zdrowotne w dalszym okresie życia. Od tej pomocy zależy płodność, długość trwania pełnej dojrzałości rozrodczej oraz początek okresu przekwitania.

 

Leczenie cyklu

Leczenie cyklu czy też wywoływanie jajeczkowania w ramach terapii niepłodności musi być przeprowadzane delikatnie. Warunkiem przystąpienia do leczenia jest kompleksowe spojrzenie na dotychczasową drogę życiową mającą wpływ na funkcjonowanie pozostałych systemów hormonalnych organizmu. Dokładne badanie całego organizmu wraz z jego wzajemnym oddziaływaniem psycho – somatycznym, wegetatywnym, nerwowym i hormonalnym stanowi istotną część naszej pracy z pacjentem. Ponadto jest też podstawą szybkich sukcesów i pomaga w powiadamianiu o krytycznych decyzjach. Szczególnie istotnym warunkiem w kwestii hormonalnego wspierania funkcji rozrodczych jest współpraca oparta na zaufaniu między lekarzem a parą pacjentów. Stała dyspozycyjność wysoko wykwalifikowanego personelu, nowoczesnych metod leczenia hormonalnego, wysokiej jakości sprzęt techniczny są naturalnym warunkiem powodzenia tych badań.

 

Kobieta dojrzała

Jednym z etapów życia kobiet jest przejście z lat reprodukcji w fazę widocznych zmian hormonalnych, czyli w tak zwany w okres przekwitania. Nasze starania, polegające na wnikliwej hormonalnej analizie oraz indywidualnym wsparciu, mają na celu podtrzymanie dobrego samopoczucia naszych pacjentek w tym okresie, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym. Spokojny przebieg tego okresu zależy od z satysfakcją przeżytych wczesnych lat oraz od pozytywnej identyfikacji z własną rolą. Ta z kolei w dużym stopniu związana jest z posiadaniem własnych dzieci. Znaczenie psychologiczno- społeczne posiadania potomstwa jest bezsprzeczne. Leczenie niepłodności, w rozumieniu naszego zespołu, może oznaczać terapię trwającą całe dojrzałe życia, a jego powodzenie motywuje i przedłuża życie o następne generacje.

 

Anti Aging (profilaktyka wczesnego starzenia)

Odwiecznym marzeniem człowieka jest długie życie w młodości i zdrowiu. Jakkolwiek idei źródła mającego moc odmładzania nie da się zrealizować w dosłownym tego słowa znaczeniu, to możliwość cieszenia się długim życiem wcale nie jest utopią! Więź łącząca duszę i zdrowie fizyczne odgrywa tu centralną rolę. Oferowane przez nasz instytut nowoczesne metody diagnostyczne są ważnym instrumentem do rozpoznania zachwiań równowagi na osi dusza-ciało. Naszym zadaniem, jako doświadczonych terapeutów, jest wkomponowanie zdobytych wyników tych badań informacji w indywidualną koncepcję stylu życia, postawy duchowej, życia zawodowego jak również w styl żywienia naszych pacjentów.

 

Metoda wspomaganego zapłodnienia (A.R.T.)

Współczesną medycynę rozrodu, pod względem stawianych celów, można określić jako próbę zwiększenia szans na połączenie ludzkich komórek rozrodczych, zapłodnieniu i zagnieżdżenia zarodka. Dzisiejsza medycyna jest w stanie wesprzeć te biologiczne procesy. Celem leczenia niepłodności jest przywrócenie szans na normalną ciążę. Ponad 80% par, które zgłaszają się do naszej instytucji, udaje się wyleczyć już w pierwszych miesiącach terapii, tylko dzięki kompetentnej opiece medycznej.

Ten cel mozna osiągnąć w wielu przypadkach za pomocą terapii inseminacji (IUI), poprzez wprowadzenie do jamy macicy, czyli bliżej miejsca, w którym następuje zapłodnienie, wcześniej wyselekcjowanego z ejakulatu szczególnie żywotnego nasienia w ustalonym wcześniej momencie owulacji. Ta medycznie nieskomplikowana metoda okazuje się często skuteczna.

Zapłodnienie pozaustrojowe metodą in vitro (IVF) polega na połączeniu komórki jajowej i plemników poza ciałem z pominięciem jajowodów. Pobranie komórki jajowej. odbywa się bezboleśnie, zapłodnienie jest kontrolowane, stąd istnieje możliwość rozpoznania i kontrolowania ewentualnych zakłóceń w trakcie zapłodnienia. Sam transport już zapłodnionych komórek jajowych w bezpieczne otoczenie macicy nie jest z wiązany z ryzykiem.

Mikromanipulacja (ICSI) polegająca na wstrzyknięciu plemnika do komórki jajowej, zapewnia bezpieczne połączenie komórek zarodkowych nawet w przypadkach zakłóceń przy zapłodnieniu, czy nieregularnej budowie plemników.

Nowoczesna technika wspiera know-how oraz precyzję i zręczność zespołu biologów. Ta technika pozwala na skuteczne zapłodnienia nasieniem z biopsji jądra (proces TESE), bądź najądrzy (proces MESA), w przypadku, gdy w nasieniu brakuje plemników.

 

Kriokonserwacja nasienia i komórek jajowych

Zamrażanie nasienia i komórek jajowych w odpowiednich chłodniach ma na celu ochronę cennego biologicznego dobra człowieka. Komórki jajowe, które pochodzą z jednej z metod wspomaganego rozrodu A.R.T, ale ze względu na swą liczebność nie mogą zostać wykorzystane, w wyniku zamrożenia stanowią znakomitą szansę dla późniejszych przeniesień zarodka. Metodę tą stosuje się w przypadku, gdy mężczyzna cierpi na chorobę nowotworową. Poprzez konserwację nasienia zdolności reproduktywne mężczyzny zostaną zachowane. Należy jednak pamiętać o podjęciu odpowiednich kroków jeszcze przed leczeniem.

Kriokonserwacja nasienia znajduje zastosowanie w przeprowadzeniu metody wspomaganego zapłodnienia ICSI, nawet w ograniczonych warunkach sprawności rozrodczej mężczyzny, gdy inne możliwości są wykluczone.

Schwangeres Paar beim Ultraschall