FERTILITYGROUP ´de tedaviler

Istenmeyen çocuksuzluk`da erkek ve kadın`da teșhis ve tedavi

Hormon analizi
Androloji
Period tedavisi
Ultrazon teșhisi
Ayak üstü endoskopik teșhis
Asistanlı yumurtalanma (A.R.T.)
Inseminasyon terapisi
(IUI)

In-vitro-Fertilizasyon (IVF)
Mikroinjeksiyon (ICSI)
Endometrioz
PCO
Kryo-konserveleme
Anti-Aging


Hormon analizi

Çocuk isteme tedavisi ilk önce hastanın detaylı hormon analizi ile bașlar. Hormonlar sinir sisteminin, cinsel ve üreme organlarının ve psikoloji arasında birleșim noktasıdır. Itinayla yapılmıș bir hormon analizi ile yumurtalık üretiminin yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi gibi ilaç uygulamaları öngörülebiliyor. Böylece hastanın tedavisi risksiz ve korumalı geçiyor. Kliniğimiz`de modern laboratuvar tekniği sayesinde sürekli uygulanabilinen hormon analizi sonucu uzmansal kanılar elde edilerek ilaç terapilerini saat farkıyla uygulama imkanı sağlıyoruz.

Hormonel bozukluklar istenmeyen çocuksuzlukda düzenli olarak mevcut ve genelde çocukluk veya gençlik yıllarından gelmekde. Röprodüksiyon organların bir çoğu doğum öncesi yerleșmiș oluyor ve böylece bilge, itinali ve sabırlı bir tedavi gerektirmekde. Ilerleyen yașlarda sorunları engellemek amacıyla hormon terapisti hastaya gençlik yıllarından itibaren hem ilaç tedavisi uyguluyor hemde bilgi veriyor.

Özellikle verimlilik, cinsel olgunlașma süresi ve menopozun bașlangıcı buna bağlı olabiliyor.

Androloji

Çocuk isteme kliniğimiz`de çiftin bütünüyle tedavi edilmesi erkeğin üreme ișlemlerinide, yani androlojiyide, içermekdedir. Androlojik tanının içeriği hormonel analiz ve bozuklukların giderilmesidir. Buna örnek olarak sperm kalitesinin analizi ve bağlantılı olarak biyolojik ișlem testleri gösterilebilir.
Dikkate alınan diğer hussuslar ise örneğin günlük ve mesleki stres sebebiyle veya çevresel etkenlerce olușan doğușda ve sonradan erkekde gelișen hastatlıklar.
Androlojik tanı ve terapi jinekolojik tedaviyi tamamlar ve böylece hataların önlenmesini sağlayarak tedavinin bașarı oranını artırır.


Period tedavisi

Bayan hastanın periodunu bașlatmak için yapılan period tedavisi – tıpkı bütün hayat koșullarında olduğu gibi – vücut`un hormonel sisteminin tamamını dikkate almayı gerektirmektedir. Röprodüktif fonksiyonlardaki hormonel takviyelerde doktorun ve hasta çiftin arasında güvene dayalı çalıșma çok önemli bir șarttır.
Bu güvene dayalı tedavi yöntemini, hem teknik hem personel açıdan, sürekli kullanıma müsait olan hormon araștırma metodlar ile birlikte, bizim enstitütümüzde bulabilirsiniz.

Ultrazon teșhisi

Uzman ultrazon teknolojisi hormon analizini tamamlamakla birlikte, doktora gelișme așamalarını ve yumurtaların içindeki yumurta hücrelerinin olgunlașmasında herhangi bir müdahale ve olumsuz ıșın gerektirmeden takip etmesini sağlar. Yumurtalıklarda ve rahimde yumurtanın büyümesi ve schleimhaut (mükoza)nin olgunlașması takip edilebilir – günümüzde bayan periodunun tanınması ve tedavi edilmesi için vazgeçilmez bir araç.
Hamilelik esnasında embriyonun sağlıklı gelișimi erken evrelerde tehlikesiz bir șekilde kontrol edilebiliyor.
Özellikle bizim çocuk isteme kliniğimiz`de bu șekilde vaktinde müdahale imkanı sağlamakdayız ve yanlıș gelișimi olduğu gibi, riskleri ve komplikasyonlarıda engelleye bilmekteyiz. Doğum öncesi teșhislerde ultrazon kontrolü en önemli araç olmakla birlikte, anne ve çocuk için risk olușduğu var sayıldığında açıklık getirmek amacıyla, gerekli olan genetik kontrolüde tamamlayabiliyor.

Ayak üstü endoskopik teșhis

Karında endoskopi genelde zahmetsiz ve ambulant yapılmaktadır. Itinayla yapılmıș olan çok hafif bir ișlemle uzun süre hastanede kalma gereği olușmuyor ve sadece bir kaç saat içinde tekrar geriye eve dönülebiliyor. Endoskopi tanısı yön belirleme için gereklidir ve tedavinin nasıl devam ettirileceğine dair tedavi eden uzman ile hemen uzlașma imkanı sağlar.


Asistanlı yumurtalanma (A.R.T.)

Istenmeyen çocuksuzluğun tedavi amacı hamilelik șansının yerine getirilmesidir.
Insani üreme hücresinin bir araya gelme, yumurtlama ve yuvalanma șansını nasıl arttırabilirim?


Inseminasyon terapisi (IUI)

Çok canlı olan sperm ipliliklerini yumurtlama`nın tam zamanına uygun olarak rahime ve böylece yumurtalama yerine yerleștirilmesidir. Tıbben zahmetsiz ve genelde çok bașarılı bir tedavi formu.


In-vitro-Fertilizasyon (IVF)

Tohum hücrelerin vücut dıșında yumurta yollarını es geçerek bir araya getirilmesini sağlayan bir yöntem. Bunun için yumurta hücrelerinin alınması ağrısız șekilde gerçeklesiyor. dölleme kontrol edilebiliyor, dölleme`nin zarar görmesi anlașılıp düzeltilebiliyor. Emniyetli olan rahim bölgesine yumurta hücrelerinin yerleșmesi böylece garantili oluyor.


Mikroinjeksiyon (ICSI))

Sperm ipliklerin mikroinjeksiyon yöntemi ile yumurta hücrelerine yerleștirilmesi, tohum hücrelerin birleșimini dölleme bozuklukların`da ve erkeğin ağır kök hücre olușum sorunlarında bile emniyetlidir. Modern teknikler bilgili ve deneyimli biyolojik ekibimizi bu konuda desteklemede. Eğer sperm sıvısı ile olușmuyor ise (Azoospermi) ișbu teknik ile haya`yı (TESE-yöntemi) veya yan haya`ları (MESA-yöntemi) kullanarak sperm iplikleri sayesinde dölleme`yi elde edebiliyoruz.


Kök- ve yumurta hücrelerinin Kryo-konserve edilmesi

Tohum hücrelerin konserve edilmesi hamilelik için harika bir ikinci șans vermektedir: A.R.T tedavi yönteminden edinilen ve kullanılmamıș olan yumurta hücreleri, Kryo-konserve yöntemi ile sonradan embrio transferi için kullanılabiliyor. Kök hücreler erkeğin üreme imkanını korumak için konserve ediliyor. Bu soru erkeklerin tumör rahatsızlıklarında tedavi așamasında dikkate alınması gerekir. Erkeklik șartlarının ağır kısıtlanması durumundada Kryo-Konserve yöntemiyle sonradan ICSI-metodu uygulanabilir, eğerki bunun haricinde bir bașka bașarı gösterecek alternatif yok ise.


Anti-Aging

Insanlarin ezeli hayali, uzun bir ömür ve daima genç kalmakdır. „Gençlik șelalesi“ fikri tam anlamıyla gerçekleșememektedir. Ancak hayatı uzun zaman aktif yașamak ütopi değil. Merkezimizin sunduğu gibi modern diyagnoz ișlemler, zihinsel ve fiziksel eksenlerdeki orantısızlıkları tanımlamak için araç olmakda. Böylece edinilen bilgiler sayesinde hayat yașamını, zihinde kalmayı, iș hayatını ve beslenmeyi bir toplu konsept haline getirmeyi tecrübeli terapistler olarak görev edinmiș durumdayız.