Birlikte calıștıklarımız kurumlar

Tıbbi ve bilimsel koopere ettiklerimiz

Birlikte ortak çalıștıklarımız organizasyonlar ve șirketler ile, hepsinin aynı kalite standartlarda ve organizasyon akıșı ile çalıșması sonucu, ortak çalıșmalarımızı sürekli düzeltmekteyiz.

Bu sizin için yüksek kalite eșliğinde kısa yollar ve hızlı bir karar alma prosedürü demekdir.

Medizinisch Genetisches Zentrum, München